سیسمونی نی نی مُد

20%

353709

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

اردکان

یزد

سیسمونی نی نی مُد

کلیه اجناس به غیر از اجناس ( 5 تیکه نوزادی) : خرید بیشتر از 3/000/000 تومان با 20 % تخفیف - خرید بین 1/000/000 تومان تا 3/000/000 تومان با 15 % تخفیف - خرید کمتر از 1/000/000 تومان با 10 % تخفیف - سرویس چوب ، کالسکه ، کریر ، گهواره با 10 % تخفیف ( حمل و نقل و نصب سرویس چوب رایگان می باشد ) - در زمان حراج عمومی ( off ) با 5 % تخفیف بیشتر به مشتریان سامانه، ارائه خواهد شد- تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامیست.

سیسمونی نی نی مُد

آدرس: یزد - اردکان ، خیابان شهید باهنر ، جنب ک 64

شماره تماس: 09133520693

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد