جواهری کوهپایه زاده

10%

343211

کد شناسایی

10%

سقف تخفیف

کرمان

كرمان

جواهری کوهپایه زاده

از روی کل فاکتور با 10% تخفیف - سکه شامل تخفیف نمیباشد - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده)محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

جواهری کوهپایه زاده

آدرس: کرمان - کرمان ، سه راه شمال جنوبی ، بازار طلا فروشی (حاج آقا علی) ،مغازه هفتم ، سمت راست جواهری کوهپایه زاده

شماره تماس: 32235778

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد