بیمه کار آفرین

25%

713188

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

بیمه کار آفرین

بیمه عمر با 25% تخفیف سال اول - بیمه شخص ثالث اتومبیل با 2/5% تخفیف بیشتر از تخفیف به عموم - بیمه ی بدنه اتومبیل با 5% تخفیف بیشتر از تخفیف به عموم - سایر بیمه ها با 10% تخفیف - شماره تماس: آقای رازدانی 09170904337 _ خانم رئوفت 09173129348 - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده)محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بیمه کار آفرین

آدرس: فارس - شیراز، خیابان ستارخان، مجتمع يگانه، روبروی مجتمع مسكونی بهاران، طبقه 2

شماره تماس: 36266400

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد