لوازم آرایشی و بهداشتی هرمس

40%

663116

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

بروجرد

لرستان

لوازم آرایشی و بهداشتی هرمس

لوازم آرایشی با 20٪ تخفیف - لوازم بهداشتی، لوازم برقی با 10٪ تخفیف - خرید عطر بیشتر از 50/000 تومان با 30٪ تخفیف، خریدکمتر از 50/000 تومان با 25٪ تخفیف - انواع ادکلن با 20٪ تخفیف - (پک شماره یک شامل: 165/000 تومان عطر + یک عدد ادکلن به مبلغ 150/000 تومان ، پک شماره دو 330/000 تومان عطر + دوعدد ادکلن به مبلغ 300/000 تومان ، پک شماره سه 660/000 تومان عطر + چهار عدد ادکلن بمبلغ 600/000 تومان ) کلیه ای پک ها با 40٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لوازم آرایشی و بهداشتی هرمس

آدرس: لرستان - بروجرد، خیابان شهدا، جنب کوچه آزادی

شماره تماس: 42604649

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد