لوازم کادویی فرزاد

15%

833101

کد شناسایی

15%

سقف تخفیف

کرمانشاه

كرمانشاه

لوازم کادویی فرزاد

خرید (بلور و چینی) بیشتر از 500/000 تومان با 15% تخفیف، خرید کمتر از 500/000 تومان با 12% تخفیف - لوازم برقی و سایر اجناس با 5% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لوازم کادویی فرزاد

آدرس: کرمانشاه - کرمانشاه، شهرک آبادانی و مسکن، ایستگاه طالقانی، جنب بانک ملت

شماره تماس: 9181331872

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد