گوشت بهاران

10%

713286

کد شناسایی

10%

سقف تخفیف

شیراز

فارس

گوشت بهاران

از روی کل فاکتور با 10% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

گوشت بهاران

آدرس: فارس - شیراز، فلکه ارتش به سمت قاآنی نو، نبش کوچه 2

شماره تماس: 38200401

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد