فروشگاه مواد غذایی ژوان

15%

663206

کد شناسایی

15%

سقف تخفیف

خرم آباد

لرستان

فروشگاه مواد غذایی ژوان

خرید بیشتر از 200/000 تومان با 15% تخفیف - خرید از 100/000 تومان تا 200/000 تومان با 10% تخفیف - خرید کمتر از 100/000 تومان با 5% تخفیف - برنج، روغن، تخم مرغ و لبنیات شامل تخفیف نمی باشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فروشگاه مواد غذایی ژوان

آدرس: لرستان - خرم آباد، خیابان اسد آبادی، نبش ۲۰ متری مازیار

شماره تماس: 09014861184

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد