بیمه آسیا با کد 26623

70%

833105

کد شناسایی

70%

سقف تخفیف

کرمانشاه

كرمانشاه

بیمه آسیا با کد 26623

بیمه شخص ثالث خودرو با 2/5% تخفیف پایه + 3% تخفیف مازاد - بیمه بدنه خودرو حداکثر تا 70% تخفیف پایه + 5% تخفیف مازاد - بیمه آتش سوزی و زلزله با 70% تخفیف پایه + 15% تخفیف مازاد - بیمه مسئولیت مدنی با 60% تخفیف پایه + 15% تخفیف مازاد - بیمه عمر با 20% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بیمه آسیا با کد 26623

آدرس: کرمانشاه - کرمانشاه، فرهنگیان، فاز 1، خیابان ناسیونال، روبروی مجموعه ورزشی جانبازان

شماره تماس: 38257296

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد