ارزان میوه فروشی گذرنامه

20%

833106

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

کرمانشاه

كرمانشاه

ارزان میوه فروشی گذرنامه

خرید بیشتر از 100/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 100/000 تومان با 15% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

ارزان میوه فروشی گذرنامه

آدرس: کرمانشاه - کرمانشاه، گذرنامه سابق، روبروی خیابان صفا، نبش کوی دوم

شماره تماس: 09182166894

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد