در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

20%
30%
30%
20%
20%
20%
25%
30%
30%
20%
20%

583138

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

50%
20%
20%
30%
25%
25%
20%
20%
40%
20%
50%
20%
20%
30%
15%
20%

583132

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

بجنورد

خراسان شمالی

25%
30%
20%
20%
30%
20%
25%
30%
25%

995001

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

15%
22%
20%
20%
45%

443017

کد شناسایی

45%

سقف تخفیف

ارومیه

آذربایجان غربی

25%

113106

کد شناسایی

25%

سقف تخفیف

ساری

مازندران

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد