در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

40%
60%
50%
70%
50%
70%
80%
17%
75%
80%
40%
50%
40%

995006

کد شناسایی

40%

سقف تخفیف

Tbilisi

Georgia

40%
50%
20%
60%
60%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد