در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

20%
20%
25%
30%
20%
25%
20%
20%
20%

442006

کد شناسایی

20%

سقف تخفیف

مهاباد

آذربایجان غربی

25%
30%
20%
20%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد