در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

50%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد