در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

40%
50%
40%
60%
40%
30%
30%
30%
30%
30%
35%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد