در اين سامانه دريافت يا پرداخت هرگونه وجه از مردم ممنوع مى باشد

60%
45%
30%
50%
70%

کلیه خدمات گروه تجاری تخفیفات رایگان می باشد