محصولات گیاهی نیلا مهرگان

محصولات گیاهی نیلا مهرگان

713242

1- محصولات نورهان با 30% تخفیف - 2- محصولات پاراجویسی با 35% تخفیف - 3- محصولات لاریس با 40% تخفیف - 4- محصولات ساینودرین با 25% تخفیف - پکیج های تخصصی مندرج در سایت که شامل همه موارد 1 تا 3 می باشد با 35% تخفیف - با آفر ساینودرین در صورت صلاح دید ارائه می‌گردد. تبصره 1: در صورت خرید پکیج های کمتر از400/000 تومان یکی از محصولات ساینودرین(فقط تبخال یا اسپری بینی) و در صورت خرید پکیج های بیشتر از 600/000 تومان یکی از 4 محصول ساینودرین بسته به نیاز فرد به عنوان آفر فوق الذکر به ایشان تحویل میگردد.تبصره 2: در صورت خرید پکیج بیشتر از 600/000 تومان خریدار از یک ویزیت رایگان در شرکت،درساعت اعلامی به ایشان برخوردار می گردد.ویزیت رایگان هر دو هفته یکبار به مدت 3 ساعت در سالن اعلامی از سوی شرکت تخفیفات توسط یکی از متخصصین یا پزشکان شرکت نیلا مهرگان پخش فارس انجام می گردد- تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز ، بیست متری سینما سعدی ، خیابان هفت تیر ، کوچه 10 ساختمان نیلا

تلفن: 09362054138
  • محصولات گیاهی نیلا مهرگان
  • محصولات گیاهی نیلا مهرگان

40%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر