• فست فود اغذیه آبادان
  • فست فود اغذیه آبادان

فست فود اغذیه آبادان

لطفا قبل از سفارش ،کارت تخفیف خود را ارائه دهید. از روی کل فاکتور با 20%تخفیف _ تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.