سینما شهید مصلی نژاد

سینما شهید مصلی نژاد

715348

از روی کل فاکتور با 40% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - جهرم، چهار راه پارکینگ، جنب شهرداری

تلفن: 09179080850
  • سینما شهید مصلی نژاد
  • سینما شهید مصلی نژاد

40%

حداکثر تخفیف

جهرم

شهر