پارچه فروشی مستقیمی

پارچه فروشی مستقیمی

833407

خرید (انواع پارچه) بیشتر از 700/000 تومان با 30% تخفیف، از 300/000 تومان الی 700/000 تومان با 25% تخفیف، کمتر از 300/000 تومان با 20% تخفیف - خرید انواع تشک خوشخواب ، پتو و حوله با ۱۵٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - اسلام آباد غرب، نرسیده به سه راه شریعتی، رو به روی تامین اجتماعی

شماره تماس: 31234567
  • پارچه فروشی مستقیمی

30%

حداکثر تخفیف

اسلام آباد غرب

شهر