عینک تندیس

عینک تندیس

833133

خرید عینک آفتاب بیشتر از 500/000 تومان با 50% تخفیف ، کمتر از 500/000 تومان با 35% تخفیف - فرم عینک طبی با 35٪ تخفیف - عدسی عینک طبی با 20٪ تخفیف - اجرت تعمیر عینک با 50٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - کرمانشاه، فرهنگیان، فاز ۲، ایستگاه 2، جنب لباس فروشی مادر

شماره تماس: 09183552489
  • عینک تندیس
  • عینک تندیس
  • عینک تندیس

50%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر

کالا های فروشگاه