آشکده عبدی

آشکده عبدی

813030

لطفا قبل از سفارش، کارت تخفیف خود را ارائه دهید. خرید از روی کل فاکتور با 10٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - همدان، خیابان بوعلی، سیزده خانه، بن بست خورشیدی

تلفن: 38268219
  • آشکده عبدی
  • آشکده عبدی

10%

حداکثر تخفیف

همدان

شهر