رستوران اسکازکا

رستوران اسکازکا

7100101

لطفا قبل از سفارش، کارت تخفیف خود را ارائه دهید. خرید از روی کل فاکتور با 15٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

روسیه - مسکو، خط قرمز ایستگاه یاگوزاپاتنایا میکلوخا ماکلایا, k2.21

تلفن: 079251965090
  • رستوران اسکازکا
  • رستوران اسکازکا
  • رستوران اسکازکا

15%

حداکثر تخفیف

Moscow مسکو

شهر