پارچه فروشی مدیست

پارچه فروشی مدیست

833144

خرید انواع پارچه بیشتر از 700/000 تومان با 30% تخفیف، خرید از 300/000 تومان الی 700/000 تومان با 25% تخفیف، خرید کمتر از 300/000 تومان با 20% تخفیف - انواع تشک خوش خواب و پتو و حوله با 15% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.ررتمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.ر

کرمانشاه - کرمانشاه، خیابان معلم شرقی، نرسیده به سه راه شریعتی، روبروی تامین اجتماعی، جنب پاساژ معلم

شماره تماس: 3253296
  •  پارچه فروشی مدیست

30%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر