کیف و کفش زنانه هانا

کیف و کفش زنانه هانا

773006

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 15% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، لیان شرقی، بازار صفا، پاساژ امام حسین (ع)

تلفن: 9171732841
  • کیف و کفش زنانه هانا
  • کیف و کفش زنانه هانا

20%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر