کفش شادی

کفش شادی

813050

از روی کل فاکتور با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - همدان، بازار خرازی ها، جنب پاساژ قدس

تلفن: 32522666
  • کفش شادی
  • کفش شادی

20%

حداکثر تخفیف

همدان

شهر