کلینیک زیبایی نورا

کلینیک زیبایی نورا

713335

کلیه خدمات لیزر با 50% تخفیف - سایر خدمات با 20% تخفیف ارائه می گردد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است

فارس - شیراز ، معالی آباد، ساختمان اوتانا 2، طبقه ی 5، واحد 502

تلفن: 36357213
  • کلینیک زیبایی نورا
  • کلینیک زیبایی نورا
  • کلینیک زیبایی نورا

50%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر