عسل کوهستان اصل

عسل کوهستان اصل

813051

از روی کل فاکتور با 20% تخفیف- پک عسل با 50% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - همدان.خیابان نواب، نبش کوچه توکلی

تلفن: 9188084331
  • عسل کوهستان اصل
  • عسل کوهستان اصل

50%

حداکثر تخفیف

همدان

شهر