گالری کفش شعبانی

گالری کفش شعبانی

833409

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 25% تخفیف - خرید از 300/000 تومان الی 500/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 300/000 تومان با 15% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - اسلام آباد غرب، بازار، خیابان فکوری، کوچه پاساژ آجودانی، طبقه همکف

تلفن: 11111111
  • گالری کفش شعبانی
  • گالری کفش شعبانی

25%

حداکثر تخفیف

اسلام آباد غرب

شهر