پنیک روم

پنیک روم

713347

بازی های رومیزی با 50% تخفیف - خدمات کافی شاپ با 20% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، چهارراه پارامونت، مجتمع تجاری زیتون، طبقه ی 6

تلفن: 07132305000
  • پنیک روم
  • پنیک روم
  • پنیک روم

50%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر