پیتزا و ساندویچ باران

پیتزا و ساندویچ باران

812011

از روی کل فاکتور با 20% تخفیف (نوشیدنی و سس شامل تخفیف نمیباشد). تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - کبودرآهنگ، دورمیدان امام حسین، روبه روی خانه بهداشت

تلفن: 35229811
  • پیتزا و ساندویچ باران

20%

حداکثر تخفیف

کبودر آهنگ

شهر