باشگاه جوانمردی

باشگاه جوانمردی

713356

شهریه باشگاه یکماهه با 15% تخفیف - سه ماهه با 20% تخفیف - شش ماهه با 30% تخفیف - یکساله با 50% تخفیف ارائه می گردد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده)محاسبه می گردد.درج کد فروشگاه در فاکتور خرید الزامی می باشد.

فارس - شیراز، خیابان قاآنی نو، جنب بانک صادرات

تلفن: 38217763
  • باشگاه جوانمردی
  • باشگاه جوانمردی

50%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر