تاج موبایل

تاج موبایل

663175

خرید ببشتر از 1/300/000 تومان با 40% تخفیف - خرید کمتر از 1/300/000 تومان با 30% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان - بروجرد، میدان شهدا، نبش پاساژ مرکزی مال

تلفن: 42512423
  • تاج موبایل
  • تاج موبایل
  • تاج موبایل
  • تاج موبایل

40%

حداکثر تخفیف

بروجرد

شهر