هایپر میوه امیران

هایپر میوه امیران

663174

خرید بیشتر از 200/000 تومان با 20% تخفیف - خرید از 50/000 تومان الی 200/000 تومان با 15%تخفیف - خرید کمتر از 50/000 تومان با 10% تخفیف. درصدهای تفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

لرستان -بروجرد، میدان تهنیت، خیابان بلوار شهرداری، نبش کوچه

تلفن: 42508414
  • هایپر میوه امیران
  • هایپر میوه امیران
  • هایپر میوه امیران
  • هایپر میوه امیران

20%

حداکثر تخفیف

بروجرد

شهر