مطب زیبایی- عمومی

مطب زیبایی- عمومی

773011

خدمات لیزر با 20% تخفیف - الکترومزونیدلینگ با 15% تخفیف - سایر خدمات با 10% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

بوشهر - بوشهر، خیابان بیسیم، کوچه لاله ۷، مجتمع خلیج فارس ۲- ، طبقه همکف

تلفن: 33564305
  • مطب زیبایی- عمومی
  • مطب زیبایی- عمومی

20%

حداکثر تخفیف

بوشهر

شهر