کفش کامیار

کفش کامیار

834013

از روی کل فاکتور با ۲٠٪ تخفیف. در زمان حراج عمومی (off) با 5٪ تخفیف بیشتر به مشتریان گرانقدر سامانه، ارائه خواهد شد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - پاوه، خیابان انقلاب اسلامی، جنب پاساژ آژند

تلفن: 09183560884
  • کفش کامیار
  • کفش کامیار

20%

حداکثر تخفیف

پاوه

شهر