هایپر مارکت مرکزی

هایپر مارکت مرکزی

713382

خرید از 10/000 تومان الی 500/000 تومان با1% تخفیف مازاد + کارت طلایی - از 500/000 تومان الی 1/000/000 تومان با 2/5% تخفیف مازاد + کارت طلایی - خرید بیشتر از 1/000/000 تومان با 5% تخفیف + کارت طلایی. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی،اتیکت خورده)محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، بلوار فدک، خیابان شهید آرامی

تلفن: 37258648
  • هایپر مارکت مرکزی
  • هایپر مارکت مرکزی

5%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر