بیمه پاسارگاد

بیمه پاسارگاد

812027

بیمه شخص ثالث با 2/5 تخفیف - بیمه بدنه خودرو با 60٪ تخفیف - بیمه عمر و سرمایه زندگی با 25٪ تخفیف - بیمه مسئولیت مدنی با 20٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - کبودر آهنگ، بلوار مدرس، جنب بانک ملی

تلفن: 35227184
  • بیمه پاسارگاد

60%

حداکثر تخفیف

کبودر آهنگ

شهر