فروشگاه پوشاک هفت

فروشگاه پوشاک هفت

833429

خرید بیشتر از 1/500/000 تومان با 30٪ تخفیف - خرید کمتر از 1/500/000 تومان با 25٪ تخفیف - در زمان حراج عمومی (off) با 5% تخفیف بیشتر به مشتریان گرانقدر سامانه ، ارائه خواهد شد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - اسلام آباد غرب، میدان هدایت، بلوار معلم، چهارراه محمدی

تلفن: 09381020078
  • فروشگاه پوشاک هفت
  • فروشگاه پوشاک هفت
  • فروشگاه پوشاک هفت

30%

حداکثر تخفیف

اسلام آباد غرب

شهر