قنادی خورشید شهر

قنادی خورشید شهر

813102

خرید بیشتر از 500/000 تومان با 20% تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 15% تخفیف - ششکلات فله ایی با 8% تخفیف - خرید شکلات بسته ایی با 5% تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود درج کد فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - ملایر، بلوار قائم مقامی، روبروی بلوار شهید قاسمی(بلوار محمدی)

تلفن: 09183534835
  • قنادی خورشید شهر
  • قنادی خورشید شهر
  • قنادی خورشید شهر
  • قنادی خورشید شهر

20%

حداکثر تخفیف

ملایر

شهر