باشگاه ورزشی بانوان مهرگان

باشگاه ورزشی بانوان مهرگان

813110

ثبت نام یک ساله با 50% تخفیف - سه ماهه و شش ماهه با 35% تخفیف - یکماه با 30% تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود درج کد فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

همدان - ملایر، خیابان فخریه، کوچه گلایول، جنب مدرسه فخریه

تلفن: 09188525528
  • باشگاه ورزشی بانوان مهرگان
  • باشگاه ورزشی بانوان مهرگان
  • باشگاه ورزشی بانوان مهرگان

50%

حداکثر تخفیف

ملایر

شهر