پارچه سرای روژ

پارچه سرای روژ

834018

خرید بیشتر از 3/000/000 تومان با 30٪ تخفیف - خرید از 1/000/000 تومان الی 3/000/000 تومان با 20٪ تخفیف - خرید از 500/000 تومان الی 1/000/000 تومان با 15٪ تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 10٪ تخفیف. تمامی درصد های تخفیف از قیمت پایه (اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه - پاوه، خیابان فاروق اعظم، روبروی زندان، جنب داروخانه دکتر حسنی

تلفن: 09189920604
  • پارچه سرای روژ
  • پارچه سرای روژ
  • پارچه سرای روژ
  • پارچه سرای روژ
  • پارچه سرای روژ

20%

حداکثر تخفیف

پاوه

شهر