مواد غذایی ایده پرتو نو

مواد غذایی ایده پرتو نو

513090

چای دبش با 40٪ تخفیف - تن ماهی کاملیا(140گرمی) با 20٪ تخفیف - تن ماهی کاملیا و سیشل تن (180گرمی) با 15٪ تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

خراسان رضوی - مشهد، پیامبر اعظم 73 ، کوچه 3 ، سمت چپ، پلاک 49

تلفن: 09157096002
  • مواد غذایی ایده پرتو نو
  • مواد غذایی ایده پرتو نو
  • مواد غذایی ایده پرتو نو

40%

حداکثر تخفیف

مشهد

شهر