سوپری شهروند شعبه یک

سوپری شهروند شعبه یک

713394

لطفا قبل از خرید کالا، کارت تخفیف خود را ارائه دهید. خرید بیشتر از 1/500/000 تومان با 7٪ تخفیف - خرید از 500/000 تومان الی 1/500/000 با 5٪ تخفیف - خرید کمتر از 500/000 تومان با 3٪ تخفیف ، بیشتر از تخفیف دائمی فروشگاه به مشتریان گرانقدر سامانه ارائه می گردد. رب گوجه، تخم مرغ، برنج، لبنیات و روغن شامل تخفیف نمی باشد. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز، بلوار اتحاد، روبروی پارک شهروند، نبش کوچه ی ۱۳

تلفن: 07137438952
  • سوپری شهروند شعبه یک
  • سوپری شهروند شعبه یک
  • سوپری شهروند شعبه یک
  • سوپری شهروند شعبه یک

7%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر