عینک آفتابی باران

عینک آفتابی باران

713065

خرید بیشتر از 250/000 تومان با 55% تخفیف - خرید از 200/000 تومان تا 250/000 تومان با 50% تخفیف - خرید از 60/000 تومان تا 200/000 تومان با ۴۰ % تخفیف - خرید کمتر از 60/000 تومان با 25% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز ، مجتمع زیتون ، طبقه همکف ، پلاک G2-38

تلفن: 32352488
  • عینک آفتابی باران
  • عینک آفتابی باران

55%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر