عینک تیک

عینک تیک

713055

بینایی سنجی رايگان - اجناس حراجی و تعمیرات با 50% تخفيف - عينک‌های طبی و آفتابی با 25% تخفيف - شیشه عینک (عدسی) با 20 % تخفیف (عدسی های سفارشی شامل تخفیف نمی باشد). تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه میشود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

فارس - شیراز ، خیابان صورتگر ، نبش چهارراه هدایت

تلفن: 32304738
  • عینک تیک
  • عینک تیک

50%

حداکثر تخفیف

شیراز

شهر