ابَر باشگاه اقتصادی تخفیفات

بازارسازی به شکلی که در سیستم بازارسازی تخفیفات (Market Intermediary Management) در جریان است موجب دلگرمی فعالین اقتصادی در بخش خصوصی گردیده و آنها را به فعالیت اقتصادی امیدوارتر می سازد بدیهی است کسبه و تجار در فضای امن بوجود آمده بواسطه رونق بخشی، احساس امنیت بیشتری نموده و به گسترش فضای کسب و کار ترغیب می شوند.

  • دفتر مرکزی

    شیراز، سه راه عفیف آباد، ساختمان نوین، واحد 404

  • ایمیل شرکت

    info@takhfifat.ir