قانون تجارت ماده 335

ماده 335 قانون تجارت دلال را اینگونه معرفی می کند:
دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی کند طرف معامله پیدا می‌کند.
لذا مبالغی که فروشندگان طرف قرارداد در قبال معرفی فروشگاهها به شرکت پرداخت می کنند اجرت دلالی می باشد.