استخر مجموعه فرهنگی ورزشی نساجی

استخر مجموعه فرهنگی ورزشی نساجی

663118

بهاء بلیط برای هر نفر با 50% تخفیف ، تا دونفر همراه با 40% تخفیف ، بیشتر از دونفر همراه با 30% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه (اعلامی / اتیکت خورده ) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است .

لرستان - بروجرد ، ابتدای جاده کمربندی ، مجموعه فرهنگی ورزشی نساجی.

تلفن: 09167104152
  • استخر مجموعه فرهنگی ورزشی نساجی
  • استخر مجموعه فرهنگی ورزشی نساجی

50%

حداکثر تخفیف

بروجرد

شهر