فرش صدری

فرش صدری

833312

خرید فرش بیشتر از 3/000/000 تومان با 20% تخفیف ، خرید کمتر از 3/000/000 تومان با 15% تخفیف - انواع گلیم و موکت با 10% تخفیف - تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه _ سنقر ، خیابان بهشتی روبروی مؤسسه ملل

تلفن: 09188378107
  • فرش صدری
  • فرش صدری

20%

حداکثر تخفیف

سنقر

شهر