تاسیسات پردیس

تاسیسات پردیس

833109

از روی کل فاکتور با 18% تخفیف. تمامی درصدهای تخفیف از قیمت پایه(اعلامی/اتیکت خورده) محاسبه می شود و درج کد شناسایی این فروشگاه در فاکتور خرید الزامی است.

کرمانشاه -کرمانشاه، شهرک پردیس، بلوار شقایق، نبش کوچه 224

تلفن: 09188855322
  • تاسیسات پردیس

18%

حداکثر تخفیف

کرمانشاه

شهر